Category סרטי צילום

הדפסת תמונות

הדפסה על קנווס

קאפה למינציה ומיסגור

פיתוח נגטיבים

הדפסה וסריקה של כל סוגי הסרטים

צילום תמונות פספורט מכל הסוגים

שיחזור כרטיסי זיכרון

שירותי גרפיקה

העברת קלטות וידאו ל-DVD

שירותים משרדיים

סרטי צילום

בניגוד למה שחשבתם, סרטי הצילום (הפילמים) עדיין קיימים(!) ועדיין ישנם אנשים המעדיפים את האנלוגי על פני הדיגיטלי, וזאת מפני איכות הצבעים והתחושה השונה שמעבירה התמונה וההרגל ארוך השנים. אנו מפתחים במקום את כל סוגי הנגטיבים, כלומר, סרטי 35 מ"מ, 120 מ"מ וסרטי שחור-לבן (פיתוח ידני). למעט סרטי שקופיות. כמו כן, אנו מדפיסים וסורקים את כל

Continue Reading →