Category צילומי פספורט וויזה

הדפסת תמונות

הדפסה על קנווס

קאפה למינציה ומיסגור

פיתוח נגטיבים

הדפסה וסריקה של כל סוגי הסרטים

צילום תמונות פספורט מכל הסוגים

שיחזור כרטיסי זיכרון

שירותי גרפיקה

העברת קלטות וידאו ל-DVD

שירותים משרדיים

צילומי פספורט וויזה

אנו מצלמים את כל סוגי תמונות הפספורט והויזה הקיימים, ביניהם ויזה לארה"ב, ויזה לאוקראינה וויזה לקנדה. במקרים חריגים במיוחד, בעלי דרישות לא סטנדרטיות, רצוי להביא עימכם את הטופס המפרט את הדרישות על מנת שנוכל להוציא תמונה מדויקת בדרישות המבוקשות.

Continue Reading →