Category סריקות

הדפסת תמונות

הדפסה על קנווס

קאפה למינציה ומיסגור

פיתוח נגטיבים

הדפסה וסריקה של כל סוגי הסרטים

צילום תמונות פספורט מכל הסוגים

שיחזור כרטיסי זיכרון

שירותי גרפיקה

העברת קלטות וידאו ל-DVD

שירותים משרדיים

סריקות "Flatbed" (רפרודוקציות וסריקות מסמכים)

רפרודוקציות  (שיחזור תמונות) קיימות שתי אפשרויות לשחזור תמונות: 1. סריקה של כל סוגי התמונות עד גודל של A3, ברמה גבוהה מאוד, ברזולוציה ובגודל המוגדר על ידי הלקוח. באפשרות זאת ניתן לשפר את התמונה ולתקן פגמים ונזקים שנגרמו לה במהלך השנים. במידה ומדובר בתיקון קטן, ניתן לעשות זאת ללא תוספת תשלום. במידה והעבודה היא רבה, תתבקש תוספת

Continue Reading →

סריקות סרטים

סריקות נגטיב ופוזיטיב   הסריקות מתבצעות במספר רמות של איכות: סריקה בינונית – 10X15 – 300 DPI בקובץ פתוח (לא מכווץ) שוקל כ-5-6 MB סריקה באיכות גבוהה יותר 20X30 – 300 DPI בקובץ פתוח (לא מכווץ) שוקל כ 25-30 MB סריקה באיכות גבוהה – 30X45 – 300 DPI בקובץ פתוח (לא מכווץ) שוקל כ 55-60

Continue Reading →