סריקות סרטים

סריקות נגטיב ופוזיטיב

 

הסריקות מתבצעות במספר רמות של איכות:

  • סריקה בינונית – 10X15 – 300 DPI

בקובץ פתוח (לא מכווץ) שוקל כ-5-6 MB

  • סריקה באיכות גבוהה יותר 20X30 – 300 DPI

בקובץ פתוח (לא מכווץ) שוקל כ 25-30 MB

  • סריקה באיכות גבוהה – 30X45 – 300 DPI

בקובץ פתוח (לא מכווץ) שוקל כ 55-60 MB

 

ניתן לסרוק סרטים בפורמטים הבאים:

35 מ"מ

סריקת שקופיות

סריקת 4.5X6

סריקת 6X6

סריקת 6X7

סריקת 6X9