אנו מצלמים את כל סוגי תמונות הפספורט והויזה הקיימים, ביניהם ויזה לארה"ב, ויזה לאוקראינה וויזה לקנדה.

במקרים חריגים במיוחד, בעלי דרישות לא סטנדרטיות, רצוי להביא עימכם את הטופס המפרט את הדרישות על מנת שנוכל להוציא תמונה מדויקת בדרישות המבוקשות.